Το νηπιαγωγείο ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού, μετά την οικογένεια,  πρέπει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξή του.

 • Βασική επιδίωξη του προγράμματος του Νηπιαγωγείου μας είναι να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες και ιδιαίτερες κλίσεις του μαθητή.
 • Να εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή του μέσα σε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα  περιβάλλον, που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις του και κινητοποιεί το ενδιαφέρον του να γνωρίσει τον κόσμο γύρω του.
 • Φροντίζουμε το περιβάλλον αυτό να αποπνέει όλη τη ζεστασιά , τη φροντίδα την αγάπη και την ασφάλεια που κάθε παιδί έχει ανάγκη.

Βασικοί στόχοι των δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου  μας είναι:

 • Τα παιδιά να ωριμάσουν συναισθηματικά. Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή  τους, το πνεύμα αποδοχής, φιλίας και συνεργασίας με τα άλλα παιδιά και τις παιδαγωγούς τους.
 • Να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα τους, να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με τους άλλους και να μάθουν να τις σέβονται.
 • Να υιοθετήσουν τους στόχους, τους κανόνες και τις μεθόδους εργασίας κοινής αποδοχής του νέου κοινωνικού χώρου στον οποίο κινούνται.
 • Να καλλιεργήσουν και να εμπλουτίσουν τη μητρική τους γλώσσα ώστε να αναδυθεί η ικανότητα πρώτης γραφής και ανάγνωσης.
 • Να έχουν καθημερινή  επαφή με  την αγγλική γλώσσα μέσα από το μάθημα, αλλά κυρίως μέσα από το παιχνίδι.
 • Να αναπτύξουν την λογικομαθηματική τους σκέψη, κατανοώντας τις βασικές έννοιες των μαθηματικών και κυρίως μαθαίνοντας να συγκρίνουν, να συσχετίζουν, να συνδυάζουν και να μετρούν.
 • Να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα βιωματικής διδασκαλίας (μέθοδος Project) προωθώντας το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα.
 • Να εξοικειωθούν με απλές βασικές λειτουργίες του Η/Υ.
 • Να μάθουν να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από τις εικαστικές τέχνες και να νιώθουν τη χαρά της προσωπικής δημιουργίας.
 • Να έρθουν σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης όπως το θέατρο, η μουσική,  ο χορός,  η κίνηση  που βοηθούν το παιδί να νοιώσει ευχάριστα, να γυμναστεί και παράλληλα να ενεργοποιήσει τη φαντασία του, τη μεθοδικότητα, την ερευνητική του διάθεση και την κριτική του σκέψη.
 • Να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που προάγουν τη σωματική τους ανάπτυξη (Γυμναστική –Ρυθμική-Κολύμβηση) και να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες.

Τελικός μας σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας χαρούμενης και ολοκληρωμένης προσωπικότητας, εφοδιασμένης  με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα κάνουν ομαλή τη μετάβασή τους στο Δημοτικό

Last modified: Sunday, February 15, 2015, 5:00 PM